• #WroBer

Spływ - Flussfahrt Wrocław Berlin 2022

6.02.2022

III Międzynarodowy Ekologiczny „Spływ Wrocław Berlin 2022”
III Internationales ökologisches „Flussfahrt Wrocław Berlin 2022"

Kontakt: Dominik Dobrowolski, dominik@cycling-recycling.eu , tel. 697092978

Wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/1938769956295299D

https://www.facebook.com/WroBerSzlakOdraSzprewa/

 

MISJA I CEL SPŁYWU
1. Spływ Wrocław Berlin 2022 jest międzynarodowym spływem rzekami Odrą i Szprewą na trasie z Wrocławia do Berlina, w dniach 17–26.06.2022 roku. Misją spływu jest ochrona rzek i mórz przed odpadami. Celem spływu jest popularyzacja różnorodności przyrodniczej i kultury szlaku Odry i Szprewy, a także promocja ekologicznej turystyki kajakarskiej (Wrocław-Berlin).

Ogólny harmonogram i trasa spływu/Allgemeiner Ablaufplan:
1 dzień, 17.06.2022 Wrocław - Malczyce
2 dzień, 18.06.2022 Malczyce - Chobienia
3 dzień, 19.06.2022 Chobienia – Nowa Sól
4 dzień, 20.06.2022 Nowa Sól - Cigacice
5 dzień, 21.06.2022 Cigacice - Krosno Odrzańskie
6 dzień, 22.06.2022 Krosno Odrzańskie- Eisenhüttenstadt
7 dzień, 23.06.2022 Eisenhüttenstadt - Müllrose
8 dzień, 24.06.2022 Müllrose - Fürstenwalde
9 dzień, 25.06.2022 Fürstenwalde - Erkner
10 dzień, 26.06.2022 Erkner - Berlin (powrót autokarami do Wrocławia)

Allgemeiner Ablaufplan:
1 Tag, 17.06.2022 Wrocław - Malczyce
2 Tag, 18.06.2022 Malczyce - Chobienia
3 Tag, 19.06.2022 Chobienia - Nowa Sól
4 Tag, 20.06.2022 Nowa Sól - Cigacice
5 Tag, 21.06.2022 Cigacice - Krosno Odrzańskie
6 Tag, 22.06.2022 Krosno Odrzańskie - Eisenhüttenstadt
7 Tag, 23.06.2022 Eisenhüttenstadt - Müllrose
8 Tag, 24.06.2022 Müllrose - Fürstenwalde
9 Tag, 25.06.2022 Fürstenwalde - Erkner
10 Tag, 26.06.2022 Erkner - Berlin (zurück nach Wrocław)

WARUNKI LOGISTYCZNE SPŁYWU
1. Podczas spływu będą zapewnione: miejsca na namioty i biwaki wraz z (jeżeli będzie to możliwe) możliwością skorzystania z toalet i pryszniców; oraz transport uczestniczek i uczestników, i kajaków po zakończeniu spływu z Berlina do Wrocławia.
2. Spływ odbędzie się w standardzie „Zero Waste”, czyli każda uczestniczka i każdy uczestnik zobowiązują się do ograniczenia ilości odpadów, jakie wytworzą podczas spływu, oraz posprzątania każdego biwaku, na którym się zatrzymają.
3. Każda uczestniczka i każdy uczestnik muszą być samodzielni i samowystarczalni.
4. Każda uczestniczka i każdy uczestnik płyną z całym swoim wyposażeniem w kajakach.
5. Trasa spływu jest określona, ale może ulec zmianie ze względu na sytuacje nadzwyczajne, np. warunki atmosferyczne, choroby, awarie oraz inne wydarzenia losowe.
6. Podczas spływu nie towarzyszy przewodnik ani pilot.
WARUNKI PRAWNE I PORZĄDKOWE SPŁYWU
1. Spływ nie jest imprezą masową ani sportową. Spływ jest społeczną akcją, w której każda uczestniczka i uczestnik biorą udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt.
2. Uczestnictwo osób w wieku poniżej 18 lat jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Każda uczestniczka i każdy uczestnik spływu zobowiązują się płynąć w kamizelce asekuracyjnej oraz posiadać w kajaku apteczkę pierwszej pomocy.
4. Przybycie na każdy biwak musi nastąpić najpóźniej do godz. 21.00. Jeżeli ktoś zechce wyjątkowo pominąć którykolwiek z wyznaczonych biwaków, musi wcześniej poinformować o tym Komandorów spływu.
5. Każda uczestniczka i każdy uczestnik, którzy nie stawią się na mecie dziennego odcinka, np. z powodu pogody lub stanu zdrowia, są zobowiązani do poinformowania (np. przez telefon komórkowy) Komandorów spływu o swojej nieobecności, najpóźniej do godz. 20.00 tego samego dnia. W przypadku nieuzasadnionego braku takiego powiadomienia i gdy nieobecność spowoduje uruchomienie akcji poszukiwawczej, uczestniczka lub uczestnik spływu poniosą wszystkie koszty takiej akcji.
6. Komandorzy spływu nie odpowiadają za uszczerbki na zdrowiu uczestniczek i uczestników spływu, i uszkodzenia ich sprzętu oraz za wynikające z tego konsekwencje.
7. Komandorzy spływu mają prawo do wykluczenia uczestniczek i uczestników ze spływu w przypadku naruszenia warunków niniejszego regulaminu.
WARUNKI FINANSOWE SPŁYWU
1. Każda uczestniczka i każdy uczestnik musi wpłacić do 30.04.2022 opłatę organizacyjną w wysokości 700 zł lub 180 Euro (z dopiskiem: Spływ Wrocław Berlin, i dopisanym swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu).
Opłatę organizacyjną należy wpłacić na konto: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA:
wpłaty w złotówkach PLN na konto nr. : 02 1050 1575 1000 0023 2636 8848
wpłaty w Euro € na konto nr: IBAN: PL 69 1050 1575 1000 0024 1234 7375
SWIFT: INGBPLPW , Bank address: ING Bank Śląski S.A., ul. Szewska 72, 50-121 Wrocław, Poland
Opłaty organizacyjne pokryją koszt organizacji spływu: koordynacji i nadzoru nad spływem, organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych, organizacji biwaków, transportu uczestników spływu i kajaków po zakończeniu spływu z Berlina do Wrocławia oraz produkcję upominków dla uczestników spływu. Opłaty organizacyjne zostaną zwrócone wpłacającym w przypadku odwołania spływu lub rezygnacji uczestnika, pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi do (do 15 maja 2022!) z udziału w spływie.
III Internationales ökologisches „Flussfahrt Wrocław Berlin 2022"
MISSION UND ZIEL DER FLUSSFAHRT
1.Die Flussfahrt Breslau Berlin 2021 ist eine internationale Tour entlang der Oder und der Spree ab Breslau bis Berlin, vom 17.-27.06.2021.
Unsere Mission ist wieder der Schutz vor Verschmutzung unserer Flüsse und der See durch Abfälle.
Ziel ist das Aufzeigen der vielfältigen Natur und Kultur entlang der Oder/Spree, aber auch des ökologischen Tourismus auf dem Wasser mit dem Kajak, Kanu, SUP usw.
LOGISTISCHE BEDINGUNGEN DER FLUSSFAHRT
1.Während der Tour garantieren wir für:
- Plätze zum Campen und Zeltlager
- Nutzung von Sanitäranlagen (falls vorhanden)
- Rücktransport der Teilnehmer/- innen und des Equipments nach Tourschluss von Berlin nach Breslau
2.Die Flussfahrt findet unter dem Motto „Zero Waste” statt. Das bedeutet jeder Teilnehmer verpflichtet sich allen produzierten Abfall während der Tour so gering wie möglich zu halten und jeden Lagerplatz sauber zu hinterlassen.
3.Jeder/ jede Teilnehmer/-inn muss selbstständig und autark sein.
4.Jeder/ jede Teilnehmer/-inn fährt im eigenen Kajak mit seinem Equipment.
5.Die Tourstrecke ist festgelegt, kann aber aus bestimmten Gründen wie aussergewöhnliche Wetterbedingungen, Krankheiten, technische Zwischenfälle u.a. geändert werden.
6.Während der Tour begleitet uns kein Reiseführer oder Leiter.
RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN DER FLUSSFAHRT 2022
1.Die Flusstour ist weder eine Massen- noch eine Sportveranstaltung. Sie ist eine gesellschaftliche Aktion bei der jeder/ jede Teilnehmer/ -in freiwillig und in Eingenverantwortung, eigenes Risiko und Kosten teilnimmt.
2.Die Teilnahme von Personen unter 18 Jahren ist nur in Begleitung von einer erziehungsberechtigten Person möglich.
3.Jeder/ jede Teilnehmer/-inn der Flussfahrt verpflichtet sich nur in einer entsprechenden Schwimmweste zu fahren und eine erste Hilfe Box und ein Reparaturkit im Kajak mitzuführen.
4.Das Ankommen am Zeltlager muss immer bis spätestens 21 Uhr erfolgen. Wenn jemand im Ausnahmefall ein Lagerplatz auslassen möchte, muss vorher dringend die Tourkapitäne informieren.
5.Jeder/ jede Teilnehmer/-inn der/die nicht am Tagesziel ankommen kann, wetterbeding oder wg. Krankheit o.a., ist verpflichtet den Tourkapitänen (z.B. per Handy) über seine Abweseheit zu informieren bis spätestens 20 Uhr des gleichen Tages. Bei Nichteinhaltung und Abwesenheit ohne Information werden im Falle einer Suchaktion und damit verbundener Kosten diese dem Teilnehmer/-in in Rechnung gestellt.
6.Die Tourkapitäne sind haften nicht für Schäden an der Gesundheit oder dem Equipment der Teilnehmer/innen und der daraus entstandener Konsequenzen.
7. Bei Nichteinhalten der Regeln der Flussfahrt haben die Tourkapitäne das Recht, Teilnehmer/-innen von der Tour jederzeit auszuschließen.
8.Die Flusstour findet unter Einhaltung aller Hygieneschutzmaßnahmen beider Länder (Polen und Deutschland) statt.
FINANZIELLE REGELUNGEN DER FLUSSFAHRT 2022
1.Jeder/ jede Teilnehmer/-inn zahlt einen Organisationsbeitrag von 700 PLN oder 180 Euro bis zum 30.04.2022 mit Verwendungszweck: Flussfahrt 2021 Breslau Berlin, Name Vorname, Telefonnummer
Der Organisationsbeitrag wird auf das Konto Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA überwiesen
Überweisung in PLN: 02 1050 1575 1000 0023 2636 8848
Überweisung in Euro, IBAN: PL 69 1050 1575 1000 0024 1234 7375
SWIFT: INGBPLPW
Bank address: ING Bank Śląski S.A., ul. Szewska 72, 50-121 Wrocław, Poland
2.Der Beitrag deckt die gesamtkosten der Tourorganisation: die Koordinierung und Aufsicht der Flussfahrt, die Organisation der Öko- und Natur-Workshops, die Organisation der Zeltlager, Tranport und Logistik der Teilnehmer/-innen und des Equipments nach Tourende und die Beschaffung der Andenken an die Flusstour für die Teilnehmer/-innen.
Der Organisationsbeitrag wird bei nicht stattfinden der Flusstour oder Rücktritt von der Anmeldung zurücküberwiesen bei einer Absage/Rücktritt bis spätestens 15.05.2022

#WroBer
#WroBer
#WroBer
#WroBer