• #RecyklingDajeOwoce

Recykling Daje Owoce 2020

4.09.2020

ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (ERP) we współpracy z ekologiem i podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim zapraszają do udziału w kolejnej edycji edukacyjnej akcji pt. Recykling Daje Owoce. Celem akcji jest promocja selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee) oraz zużytych baterii. W akcji mogą wziąć udział placówki oświatowe, samorządy oraz organizacje społeczne z całej Polski. 

Akcja będzie realizowana w czterech etapach.
I etap. Upowszechnianie wiedzy na temat konieczności zbiórki zsee. Promocja trwa zazwyczaj ok. jednego miesiąca wrzesień/październik 2020. W jej ramach lokalni koordynatorzy przygotowują i upowszechniają komunikaty prasowe, plakaty, informacje dotyczące konieczności zbiórki elektroodpadów i baterii. Prowadzone będą dodatkowe zajęcia ekologiczne na lekcjach oraz działania promocyjne wśród lokalnych społeczności oraz mediów.
II etap. Zbiórka zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie wyznaczonym przez lokalnych organizatorów. W zamian za przynoszone elektroodpady uczestnicy akcji otrzymają owoce. Środki na zakup owoców zostaną przekazane przez ERP. W ramach lokalnych akcji zbierane będą drobne elektroodpady oraz baterie. Baterie będą zbierane do dostarczonych przez kuriera bezpłatnych pojemników. 
III etap. Bezpłatny odbiór zsee i baterii będzie koordynowany przez firmę REMONDIS Electrorecycling, która współpracuje z ERP w Polsce. Wszystkie zebrane podczas akcji elektroodpady i baterie będą poddane odzyskowi i recyklingowi.
IV etap - podsumowanie. Po organizacji lokalnych akcji regionalni koordynatorzy podsumują swoje działania, tworząc komunikaty prasowe, zamieszczając zdjęcia i informacje z akcji na swoich stronach www oraz w serwisach społecznościowych. Stworzony zostanie również podsumowujący materiał wszystkie akcje i formie komunikatu medialnego rozesłany został do ogólnopolskich mediów oraz zamieszczony w ogólnopolskich serwisach internetowych. Podsumowanie i opis poszczególnych akcji wraz ze zdjęciami oraz linkami zostaną zarchiwizowane na stronie www.cycling-recycling.eu .
Zapisy do udziału w akcji przyjmuje Dominik Dobrowolski, tel. 697092978, email: dominik@cycling-recycling.eu .