Lekcja selekcja w Pszczewie!

22.06.2018

W czwartek 7 czerwca 2018 r. w Pszczewie odbyły się warsztaty z udziałem uczniów szkół z zaprzyjaźnionych gmin Pszczew i Letschin (Brandenburgia). Spotkanie było finansowane z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pro Europa Viadrina. Celem realizowanego projektu pn. „Razem chronimy klimat na pograniczu polsko-niemieckim” jest współpraca Partnerów na rzecz ochrony klimatu oraz edukacja i aktywizacja mieszkańców pogranicza na rzecz ochrony klimatu w mikro skali.
W warsztatach, które przygotował znany ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski uczestniczyło ponad 20 uczniów (dzieci z Niemiec i Polski) i były one świetną okazją do pogłębienia wiedzy związanej z postępowaniem z odpadami i szczególnie z odzyskiem i recyklingiem elektroodpadów.
W ramach warsztatów omówiona została zasada postępowania z odpadami 5R:
1. REDUCE (redukuj, ograniczaj). Najważniejsze jest zmniejszenie ilości odpadów, czyli ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów, unikanie towarów nadmiernie opakowanych i jednorazowych o niskiej jakości, które szybko zamieniają się w śmieci.
2. REUSE (użyj ponownie, wykorzystaj). Przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów, zmniejsza to skalę kupowania kolejnych towarów oraz powstających odpadów.
3. REPAIR (napraw). Zanim zdecydujesz się na kupno nowego towaru, zastanów się czy nowego nie można naprawić.
4. RECYCLE (segreguj i przekaż do recyklingu). Zachęca do  segregowania odpadów i następnie wykorzystywania ich w procesie recyklingu. Dobry przykład: z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru.
5. RECOVER (odzyskuj, szczególnie energię zawartą w odpadach). Dobry przykład: energia odzyskana z jednej tylko zużytej torby plastikowej pozwala oświetlać pokój 60-watową żarówką przez 10 minut.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali książeczki do pracy dotyczące elektroodpadów, robiąc zadania, odpowiadali na pytania, rozwiązywali rebusy, krzyżówki itp. Za dobre odpowiedzi i za aktywność wszyscy otrzymali drobne upominki (torby i odblaskowe koniczynki).

Następnie przed szkołą zaprezentowane zostały przyniesione przez uczniów i chętnych mieszkańców elektroodpady (baterie, świetlówki, komputery, telefony i inne) za co zgodnie z hasłem akcji "Kwiaty za elektrograty" rozdawane były doniczkowe kwiatki. Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne sadzenie 30 drzew (buków, klonów), które będą w mikro skali przypominać o potrzebie ochrony klimatu.

Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Natura+ w partnerstwie z gminami Letschin i Pszczew.
Program warszatów i akcji zbiórki elektroodpadów opracował i przygotował Dominik Dobrowolski.