• Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich

Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich

21.08.2019

Na przełomie lipca i sierpnia w Janowicach Wielkich, w Dolinie Bobru i Rudawskim Parku Krajobrazowym przeprowadzony został projekt ekologiczny pt. "Kropla drąży skałę".  Głównym jego celem było zachęcenie mieszkańców oraz dzieci i młodzieży do działań na rzecz leśnych strumieni, potoków i rzeki Bóbr.  W  ramach projektu przeprowadzono cykl przyrodniczych warsztatów, akcje sprzątania brzegów oraz nasadzenia roślin zwięszających leśną retencję.  Warsztaty były prowadzone przez edukatorki i edukatora: Ewę Leś reprezentującą Koalicję Ratujmy Rzeki,  Jagodę Gawlik ze stowarzyszenia Eko-Unia i Dominika Dobrowolskiego, pomysłodawcę projektu, który organizuje od wielu lat "Recyking Rejsy". Projekt „Kropla drąży skałę" dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór. Nad całością czuwała Krystyna Pisarska, kierowniczka wiejskiej świetlicy.

Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich
Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich
Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich
Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich
Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich
Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich
Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich
Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich
Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich
Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich
Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich
Kropla drąży skałę w Janowicach Wielkich