Koalicja Ratujmy Rzeki

Koalicja Ratujmy Rzeki skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodno-błotnych, jak również naukowców, organizacje, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Lista koalicjantów: http://www.ratujmyrzeki.pl/o-koalicji/koalicjanci .